Westwoud-pastorie-buitenaanzicht-w220_medium

Pastorie Westwoud

01 januari 2011

Begin 2011 is een groep enthousiaste mensen uit Westwoud en omgeving om de tafel gaan zitten. Zij hebben de mogelijkheden onderzocht voor een kleinschalig woonproject in de voormalige pastorie van Westwoud. In januari 2012 is de stichting 'Kleinschalig Wonen Westwoud' opgericht. De initiatiefgroep heeft de volgende uitgangspunten:

Ouderen uit de gemeente Drechterland en omgeving de mogelijkheid bieden om in het dorp te blijven wonen als zelfstandig wonen niet meer kan.


De mensen zullen wonen in een huiselijke omgeving. Dit betekent enerzijds een veilige omgeving met mogelijkheden voor noodzakelijke zorgbehoeften en dagbesteding. Anderzijds betekent het een gezellige woning met huiselijkheid en persoonlijke aandacht naar ieders behoefte. Het huis heeft een verzorgde uitstraling met voldoende mogelijkheden voor privacy voor de bewoners met dementie en hun familie.

 


Samenwerking met De Woonschakel

Begin oktober 2012 heeft de stichting Kleinschalig Wonen Westwoud woningcorporatie De Woonschakel gevraagd te participeren in het project. De Woonschakel bezit 5.600 woningen in de gemeenten Medemblik, Stede Broec, Drechterland en Koggenland. De corporatie wil herkenbaar zijn in de samenleving van West-Friesland en een gevarieerd woonmilieu aanbieden aan een breed publiek. Daarnaast heeft De Woonschakel in haar beleidsplan aangegeven zich proactief te willen inzetten voor ouderen die zorg nodig hebben. Ondanks een periode van bezuinigingen binnen de corporatiesector, vindt zij dat dit soort projecten ruimte moeten krijgen. Particuliere kleinschalige wooninitiatieven zijn niet meer weg te denken als alternatief voor het wonen in een grote instelling. Op het project is dan ook direct positief gereageerd door de corporatie.

Eind 2012 is de koopovereenkomst voor de aankoop van de pastorie getekend met de R.K. Parochie H. Martinus. Er is de afgelopen jaren hard gewerkt door alle betrokken partijen, waaronder architect Peter Laan, de gemeente en de aannemer, om de ambitie van het project waar te maken. De eerste bewoners hebben dan ook op 1 augustus 2014 hun intrek kunnen nemen in de pastorie. Een prachtig project voor een mooi dorp!

Contactpersoon:

Logo-kleinschalig-wonen-westwoud-e1424893369550_thumb

Erica van der Meulen

Namens organisatie / groep : Kleinschalig Wonen Westwoud

Bekijk profiel

Inhoudelijke Informatie

De aanleiding voor dit initiatief:


Bewonersinitiatief om ouderen uit de gemeente Drechterland en omgeving


Het doel van dit initatief:


Bewoners de mogelijkheid bieden om in het dorp te blijven wonen als zelfstandig wonen niet meer kan.


De (verwachte) resultaten van dit initiatief:


Een gezellige woning met huiselijkheid en persoonlijke aandacht naar ieders behoefte.