Molens_a7_medium

Dorpsmolen

01 mei 1990

Na vier jaar voorbereiding (en de boerderij van Jos Duindam als onderpand voor de bank) stond er in 1994 een molen met een vermogen van 80 Kilowatt. Dorpsbelang wilde aanvankelijk niet meewerken, maar het initiatief wel dulden. Nuon kocht de stroom en de bank werd in tien jaar afbetaald. Er werd daarna samen met andere molenbezitters een gedurfd plan opgesteld: 12 alleenstaande turbines vervangen door een parkje van vier efficiëntere nieuwe met een totaal vermogen van 8 megawatt. Hiervan kreeg Dorpsmolen Pingjum bijna 8% van de aandelen. Vier omliggende dorpen die de 78 meter hoge molens in hun gezichtsveld hadden werden over de streep getrokken doordat Dorpsmolen Pingjum de inkomsten met hen wilde delen. In 2009 werd Windpark A7 geopend door minister Jacqueline Cramer. In een goed windjaar leveren de molens stroom aan zo'n 10.000 huishoudens.

 

Update contactinfo 05-01-2016: 


Voorzitter:   Leontine Bijleveld
Secretaris:  Griet Tigchelaar
Email:           dorpsmolen@dorppingjum.nl

 

Contactpersoon:

Missing_thumb

Leontine Bijleveld

Namens organisatie / groep : Dorpsmolen Pingjum

Bekijk profiel

Inhoudelijke Informatie

De aanleiding voor dit initiatief:

De overtuiging dat het van wezenlijk belang is dat de dorpen zelf betrokken zijn bij de opwekking van wind-energie. Een ontwikkeling is pas echt duurzaam als die door de bevolking wordt gedragen.

 

Het doel van dit initatief:

Het leveren van een concrete bijdrage aan de opwekking van duurzame energie en het draagvlak te vergroten door o.a. de "winst" (gemiddeld 50.000 euro per jaar) over te dragen aan de dorpen rond de molens.

 

De (verwachte) resultaten van dit initiatief:

De dorpen die betrokken zijn bij dit initiatief melden jaarlijks op de jaarvergadering waar de opbrengst van het molenaandeel wordt besteed. Heel vaak betreft dit maatregelen aan dorpshuizen die nog eens extra bijdragen aan energiebesparing en duurzame opwekking van energie.