Dsc02237_medium

Pingjum

http://www.dorppingjum.nl/cooperatie-pingjum/
Fryslân - Súdwest-Fryslân - populatie: 600

Eén van de eerste Friese dorpen die je ziet als je via de Afsluitdijk Friesland binnenrijdt. Pingjum heeft een bewogen geschiedenis. Ter nagedachtenis aan de enige Nederlandse kerkhervormer Menno Simons wordt het ruim 400 jaar oude schuilkerkje jaarlijks door vele honderden volgelingen uit de hele wereld bezocht. Een ander cultuurhistorisch monument is de middeleeuwse ringdijk "de Halsbân". De akkerbouw bracht eeuwenlang zowel rijkdom als armoede en maakte Pingjum 120 jaar geleden tot een berucht socialistisch bolwerk. In de nadagen van WOII kwam het dorp zwaar onder vuur te liggen en bleef geen enkel pand onbeschadigd. Sinds de zestiger jaren vestigde zich import van "over de dijk" in dit tolerante dorp.

Alle initiatieven van Pingjum

Coöperatie Pingjum

Autosleutels_normal

Coöperatie

Vanaf: 16 september 2013

In de laatste maanden van 2013 heeft een groepje van zes Pingjumers zich afgevraagd welke voorzieningen we in ons dorp van onderop nieuw leven konden inblazen.
Inmiddels zijn verschillende initiatieven...

Dorpshuis Pingjum

Knutselavond2_normal

Dorpshuis

Vanaf: 01 oktober 2009

Dorpshuis Pingjum en Openbare Basisschool It Leech zijn sinds najaar 2012 gehuisvest in "De Nije Bân" te Pingjum. Dankzij zonnepanelen, een warmtepomp, zonnecollectoren en diverse technische...

Dorpsmolen Pingjum

Molens_a7_normal

Dorpsmolen

Vanaf: 01 mei 1990

Na vier jaar voorbereiding (en de boerderij van Jos Duindam als onderpand voor de bank) stond er in 1994 een molen met een vermogen van 80 Kilowatt. Dorpsbelang wilde aanvankelijk niet meewerken, maar het...