Sport Fryslân

Sport_fryslan_logo_partner
Adresgegevens:
De Opslach 61
8448 GV
Bezoekadres: Heerenveen
www.sportfryslan.nl

Sport Fryslân is hét sportkenniscentrum van Friesland. We zetten onze expertise in om sporten en bewegen mogelijk te maken voor alle Friezen. Sporten in verenigingsverband is de beste garantie voor voldoende, structureel én verantwoord bewegen. In het bijzonder richten wij ons op het stimuleren
van sportplezier bij kinderen, op sportdeelname van mensen die (te) weinig bewegen en mensen die niet mee kunnen doen aan het reguliere sportaanbod, maar aangepast willen sporten. Daarnaast zijn we voor 500 trainers van 300 Friese sportverenigingen de sportwerkgever.

Ondersteuningsaanbod

Sport_recreatie_toerisme_original_original

Sportdorp

‘Een leven lang actief in de eigen omgeving’. Het succesvolle project Sportdorp vergroot de leefbaarheid in dorpen en kleine kernen. Sport en bewegen is daarbij het bindmiddel.

In een dorp spelen de bewoners en sportaanbieders een hoofdrol. Op basis van hun behoefte en ideeën wordt een vernieuwend sport- en beweegaanbod dichtbij de mensen gecreëerd. Samenwerking van sportverenigingen en andere lokale partijen in het dorp staat centraal. Het nieuwe sportaanbod wordt laagdrempelig aangeboden in de vorm van activiteiten, modules en flexibele lidmaatschappen. Zo kunnen...

Lees meer