Netwerk Duurzame Dorpen Fryslân

Logo_steunpunt_fryslan_partner
Adresgegevens:
Buorren 28
9012DH
Bezoekadres: Raerd
www.netwerkduurzamedorpen.nl

 

Het provinciale steunpunt van het Netwerk Duurzame Dorpen Fryslân zorgt voor het beheer van de provinciale website en coördineert de partners, gemeenten en themagroepen. Ook organiseert het steunpunt, meestal via de themagroepen, activiteiten zoals themabijeenkomsten, excursies,cursussen, workshops en lezingen.

Het steunpunt Netwerk Duurzame Dorpen wordt gefaciliteerd door Doarpswurk en de provincie Fryslân. Door het steunpunt zal aanvullende structurele financiering worden gezocht bij andere overheden en overheidsgerelateerde organisaties en bedrijven.