Voedselwerkplaats Fryslân

Cropped-logovwp_partner
Adresgegevens:
Buorren 28
9012DH
Bezoekadres: Raerd
www.devoedselwerkplaats.nl

In veel dorpen worden plannen gemaakt of al gerealiseerd rond het thema voedsel. Het kan gaan om lokale voedselproductie vanuit een dorpstuin, een boer die producten direct in het dorp afzet via de plaatselijke supermarkt, een voedselcoöperatie van dorpelingen die graag biologische eten, bij voorkeur uit de buurt, een strook eetbaar openbaar groen of bedenk het maar…. De voorbeelden verschillen in omvang en inhoud, maar dat maakt het des te interessanter om de verschillende ervaringen uit te wisselen. In deze themagroep werken dorpen en  deskundigen op dit moment samen aan plannen voor meer streek – en seizoensgebonden producten in dorpen. Van eetbare berm tot dorpsboerderij.

 

Voedsel van dichtbij

Wil jij ook beter weten waar je eten vandaan komt? Met elkaar verse producten kopen van boeren uit eigen omgeving? Samen een groentetuin aanleggen voor jouw dorp of wijk? Onbespoten, goed voor de bijen en mooi om te zien? De Voedselwerkplaats van Netwerk Duurzame Dorpen ondersteunt initiatieven die zich inzetten om als dorp of wijk groener te gaan eten.


Netwerk Duurzame Dorpen

De Voedselwerkplaats is een activiteit van Netwerk Duurzame Dorpen. Netwerk Duurzame Dorpen ondersteunt allerlei lokale duurzame initiatieven, ook op het gebied van energie, afval, zorg. In de Voedselwerkplaats leren initiatiefnemers op het gebied van voedsel van elkaars ervaringen:

  • Hoe kan je het online bestelplatform handig gebruiken?

  • Hoe organiseer je de afhaalmomenten van de Buurtmarkt?

  • Hoe vind je lokale boeren en producenten?

  • Hoe vind je grond voor een dorps- of wijktuin?

  • Hoe werk je samen als vrijwilligers?

  • Hoe ziet het financiële plaatje er uit?

  • Hoe zet je mooie plannen om in concrete actie?


Aan de slag!

Ga ook aan de slag met het thema lokaal voedsel in jouw eigen dorp of wijk en neem contact op met de Voedselwerkplaats als je behoefte hebt aan ondersteuning. Samen op weg naar een duurzame toekomst!

De Voedselwerkplaats van Netwerk Duurzame Dorpen werkt in Fryslân samen met Stichting Doarpswurk. Het project Dorpswinkel 2.0 van de Voedselwerkplaats wordt mede mogelijk gemaakt door de Provincie Fryslân, Leader en Stichting DOEN.

 

 

Documenten

 

Voeding_originalVoedselbossen

Hieronder vindt u alle informatie over voedselbossen, geschreven door Anastasia Limareva.
 

 Basishandboek aanleg en beheer voedselbossen

 Planten biografieën van eetbare bomen en struiken in voedselbossen

 Extra informatie over Voedselbossen

 

Wilt u meer weten over voedselbossen, (o.a. het voedselbos in Leeuwarden) stuur dan een mail naar anastasia.limareva@gmail.com


Anastasia Limareva,  student Milieukunde aan Van Hall Larenstein te Leeuwarden, en initiatiefnemer van Voedselbos Leeuwarden
heeft een projectstage geldaan bij de themagroep Voedsel & Landbouw van Netwerk Duurzame Dorpen.

In het Friesch Dagblad stond een artikel over dit voedselbos:
 

 'Plannen voor voedselbos in Leeuwarden', Friesch Dagblad:Theo Klein, 5 december 2014

 'Gratis voedsel oogsten in de stad', Friesch Dagblad:Theo Klein, 5 december 2014

 

 


 

Voeding_original

Overige documenten

De zuivel terug in Heeg?

In Heeg woon je midden tussen de boeren, maar de melk van onze buurman is nergens in de buurt te koop. Zelfs de melk van hun eigen coöperatie, komt van boeren aan de andere kant van het land. De tijden dat iedere tweede Hegemer werkte op de boerderij of melkfabriek is voorbij. De boer maait zijn kilometers gras, voert zijn koeien in de stal en wij rijden daar tussendoor naar kantoor in de stad. Het project 'De zuivel terug in Heeg' is een onderzoek naar de mogelijkheden om de banden tussen de boeren en het dorp te herstellen.

Samen met Lucie Gelderblom van Gelderblomgoed werden boeren van Heeg geïnterviewd om er achter te komen welke kansen zij zien voor initiatieven om nieuwe verbindingen tot stand te brengen. Ook werden toeristen in de havens en op de campings gevraagd om hun interesse te peilen voor producten of activiteiten van de Hegemer boeren. Eerder gaven de inwoners van Heeg in een dorpsenquête aan graag meer betrokken te willen zijn bij agrarisch Heeg. De zuivel terug in Heeg is onderdeel van het project Dorpslandbouw Zuidwest Fryslân en wordt mogelijk gemaakt door de provincie Fryslân. 

Het project leverde een aantal nieuwe initiatieven op, waaronder een werkgroep die de mogelijkheden onderzoekt voor het leveren van stroom van boerendaken aan het dorp, een plan voor het eenmalig openstellen van een oude wandelroute tussen Heeg en Woudsend en een onderzoek naar de haalbaarheid voor een tappunt voor rauwe melk in het centrum van het dorp.

De rapportage kunt u hieronder downloaden

 De zuivel terug in Heeg?

 De zuivel terug in Heeg? (Bijlagen)

 

Er is ook een filmpje gemaakt voor het project (Friestalig):

 

De zuivel terug in Heeg? from Jeroen Hoogendoorn on Vimeo.

 Het Oranjefonds heeft samen met IVN en Movisie een handboek gemaakt voor groene buurtprojecten.

  Groene vingers in de buurt (2017)

 


 

De Kenniskring Buurtmoestuinen is een netwerk van mensen die in Almere een buurttuin willen oprichten – of dat gedaan hebben. De deelnemers bespreken moeilijkheden met elkaar en pakken samen vragen op. Op die manier helpen ze elkaar hun idee te verwezenlijken. Maar er blijven altijd vragen. Een buurtmoestuin oprichten heeft namelijk best wat voeten in de aarde (figuurlijk bedoeld); denk aan toestemming krijgen voor het gebruik van de grond, het meekrijgen van buurtgenoten en het maken van een teeltplan. 


  Handleiding buurtmoestuinen II

  Handleiding voor het opzetten van een buurtmoestuin 2014

 


 

  Handboek Stadslandbouw


Dit handboek is gebaseerd op de ervaringen die zijn opgedaan tijdens het ontwikkelen van een 
praktijknetwerk voor stadslandbouw in Sneek. De kennis en ervaringen zijn gebaseerd op de lokale 
situatie, maar veel kansen en knelpunten zullen voor het hele land van belang zijn. Het 
praktijknetwerk zal in de toekomst verder gaan als Stichting Stadslandbouw Sneek. Deze Stichting 
heeft nauwe relaties met het Netwerk Duurzame Dorpen en werkt veel samen met de dorpen die in 
dezelfde gemeente Súdwest Fryslân liggen. Dit komt omdat de gemeente een hele belangrijke 
partner is bij de ontwikkeling van stadslandbouw. De landbouwbedrijven in de regio zuidwest 
Friesland die gezamenlijk hun producten op de markt willen zetten kunnen dit doen onder het recent 
opgerichte streekproducten label “De Marren”. 
 


 

 

 

 Presentatie Inspiratiebijeenkomst Netwerk Duurzame Dorpen (31 maart 2014)

 


 

 Verslag thema avond Dorpen & Voedsel  (27 februari 2013)

 

Voeding_originalBodem

Presentatie over het belang van een gezonde bodem

 

Een inspirerende presentatie verzorgd door Theo Mulder over het belang van een gezonde bodem. 

U kunt de presentatie hieronder downloaden:

 Lokaal voedsel IJlst

 

 

Ondersteuningsaanbod

Ondersteuningsaanbod

Voeding_original

Inkoop & advies Fruit Yn Fryslân

De voedselwerkplaats werk samen met de Stichting Fruit in Fryslân. De samenwerking biedt verschillende voordelen. Door gezamenlijke inkoop zijn de prijzen van bomen en struiken lager, deze Stichting biedt advies op maat, komt uw dorpstuin bezoeken en u kunt direct bestellen via het formulier.

 

 

Lees meer
Voeding_original

Lokaalmenu

Voedsel verbindt

Samen je voedsel organiseren is ook leuk. Je ontmoet elkaar bij het ophalen van je wekelijkse boodschappen of in de groentetuin. Er ontstaan weer nieuwe verbindingen met je dorps- en buurtgenoten. Organiseer een cursus ‘koken met regionale producten van het seizoen’ of ga samen eten. Bezoek de boeren en producenten van jouw buurtmarkt.

Samen groener eten

Voedsel heeft een groot aandeel in onze ecologische voetafdruk. De productie en het transport van ons voedsel wegen zwaar mee in de belasting van de aarde. Voor veel mensen begint daarom groener leven met anders...

Lees meer
Voeding_original

Dorpstuin

Samen moestuinieren

Met een gemeenschappelijke tuin voor jouw dorp zorg je voor meer duurzaam geteelde groenten uit eigen omgeving.

Een gemeenschapstuin werkt

Vlees, melk en kaas uit eigen buurt is relatief makkelijk verkrijgbaar in onze streken, maar duurzaam geproduceerde groenten en fruit zijn minder makkelijk aan te komen. Een productietuin voor eigen dorp of buurt, helpt jouw gemeenschap zelfvoorzienend worden. Met de cursus ‘Moestuinieren op grotere schaal’ leren aspirant-tuinders op permacultuurbasis produceren voor eigen regio. Deze cursus wordt gegeven binnen de...

Lees meer
Voeding_original

Buurtmarkt

Wie is jouw boer?

Steun de boeren en producenten in de buurt, door een (online) buurtmarkt te organiseren: samen inkopen uit eigen gebied.

Zo kun je een buurtmarkt starten

Koop jij je brood bij Christa? Je groenten bij Michel? Je melk bij Joke? Je kaas bij Doetie? Door samen lokaal je boodschappen te doen, steun je de kleine producenten in jouw omgeving. Omdat er weinig schakels zijn tussen het erf van de boer en jouw keuken en de bakker weet wat de bestelling is, gaat er weinig voedsel verloren. Bovendien weet je zelf veel beter waar je eten vandaan komt: hoe de groenten verbouwd worden,...

Lees meer