Luchtfoto_medium

Hijum


Fryslân - Leeuwarden - populatie: 350
Het dorp Hijum ligt 15 kilometer ten noorden van Leeuwarden. Het dorp telt ongeveer 350 inwoners. Er zijn geen voorzieningen in het dorp zoals winkels, pinautomaat, dokter enz. Hiervoor zijn we aangewezen op de omliggende dorpen. Er is wel een school en een dorpshuis en er is een zeer actief verenigingsleven. Hijum is een hechte "Mienskip" er zijn veel vrijwilligers die zich inzetten om de leefbaarheid in ons kleine dorp te vergroten en te stimuleren.

Alle initiatieven van Hijum

Dorpsbelang Hijum

Luchtfoto_normal

Hulpdienst Hijum

Vanaf: 18 februari 2019 - Tot: 01 januari 2025

De hulpdienst Hijum is in het leven geroepen om mensen die even wat hulp nodig hebben te helpen. Dit kan door een telefoontje bij één van de bestuursleden van Dorpsbelang, maar we hebben ook...