Oldemarkt0912_medium

Oldemarkt


Overijssel - Steenwijkerland - populatie: 3000

Oldemarkt is in de dertiende eeuw ontstaan als nederzetting van koop- en handwerkslieden. Sinds 1438 werden in Oldemarkt twee jaarmarkten en een weekmarkt gehouden, waardoor de plaats een zekere stedelijke ontwikkeling doormaakte. Dat was echter te laat om nog formeel stadsrechten te kunnen krijgen. Rond 1448 werd er een kapelletje gesticht, dat in 1489 de parochierechten van Paaslo overnam. In 1811 ontstond gemeente Oldemarkt uit het schoutambt Oldemarkt, Paaslo en IJsselham.

Handel, verkeer en bedrijvigheid zorgden voor verdere bloei van Oldemarkt; met name de botermarkt en de biggenmarkt. Momenteel wordt elk jaar op Hemelvaartsdag in Oldemarkt de zogenaamde Lambertusmarkt gehouden. De markt is het overblijfsel van de belangrijke boter- en veemarkten die tot rond 1900 in Oldemarkt werden gehouden. Voorts heeft het dorp een uitgebreid winkelbestand.

Op werkdagen is er een busverbinding richting Steenwijk en Emmeloord. Rond het dorp kun je drie landschapstypen aantreffen. Ten noorden en westen liggen de veenweidegebieden, grenzend aan het riviertje de Linde, scheidslijn tussen Overijssel en Friesland. Ten zuidwesten ligt het nationaal park De Weerribben. In het zuidoosten bevindt zich het eikenhakhout landschap van Paasloo met iets verderop de Woldberg en de heerlijkheid De Eese.

Alle initiatieven van Oldemarkt

Vereniging Plaatselijk Belang Oldemarkt

Oldemarkt_normal

Oldemarkt Liftpaal

Vanaf: 19 december 2016

Sinds kort heeft Oldemarkt een liftpaal; de eerste in Steenwijkerland. Deze is bedoeld voor lifters richting Steenwijk (NS-station). Liftpalen staan er ook ter hoogte van Paasloo en het station van...