Walnootboom1_medium

Den Andel en Saaxumhuizen Energie Neutraal!

01 mei 2015

Den Andel en Saaxumhuizen zijn binnen 5 jaar volledig energie neutraal.

Dit is het streven van de werkgroep energie.

HOE?

* energieverbruik verminderen door bewustwording via voorlichting en isoleren van de huizen.

* de benodigde resterende energie zelf op een duurzame manier opwekken.

* tot die tijd nemen we energie af via onze eigen energiecooperatie (via GrEK) waardoor we zeker zijn dat we 100% groene stroom krijgen die in Nederland geproduceerd is (via NLD).

Contactpersoon:

Missing_thumb

Coen Noordman

Namens organisatie / groep : Werkgroep Energie Den Andel

Bekijk profiel

Verslag van de werkgroep energie Den Andel/Saaxumhuizen.

Deze werkgroep is opgericht na de bijeenkomst van Netwerk Den Andel waarin de heren van SEN (Samen Energie Neutraal) hun presentatie gaven over het energie neutraal maken van huizen, wijken, en hele dorpen.

De werkgroep bestaat momenteel uit Maarten Vervoort, Rubertus Clevering, Klaas Jan Noorman, Engbert Breuker en Coen Noordman.

Wij hebben ons ten doel gesteld Den Andel en Saaxumhuizen in 5 jaar volledig energie neutraal te maken!

Ja dat is inderdaad nogal een forse uitspraak. Maar we denken dat het kan. Eerste voorwaarde is dat wij, de mensen die hier wonen dit ook, liefst allemaal,  willen. Maar daar gaan we nu nog even voor het gemak vanuit.

We zijn tot nu toe oriënterend bezig geweest. Dat wil zeggen dat we om tafel hebben gezeten met diverse mensen van instanties die ons kunnen helpen, zoals de GrEK (Groninger Energie Koepel) en de MNF (Natuur en Milieufederatie) Groningen. Dit proces is bijna te einde. We hebben nog een gesprek met iemand van SEN en daarna wordt het tijd voor actie!

Actie dus. Te beginnen met een informatiebijeenkomst voor de betrokkenen. Tijdens deze bijeenkomst zal uitgelegd worden wat de plannen zijn en hoe we die gaan verwezenlijken.

Nu alvast een voorproefje. We gaan ons richten op drie doelen.

Doel 1: energiebesparing

Door huizen te isoleren en te voorzien van dubbel glas verbruiken we minder energie en hoeft er dus minder opgewekt te worden. Het idee is dat er voor elk huis een plan wordt gemaakt hoe er bespaard kan worden zonder verlies aan comfort en met behoud van het karakter van de huizen.

Doel 2: energie opwekken

Als alle mogelijke isolerende maatregelen zijn getroffen hebben we minder maar nog steeds energie nodig. Deze energie (stroom) moet worden opgewekt. Dit kan dmv zonnepanelen op daken van huizen, maar ook door collectief stroom op te wekken via windmolens, of zonnepanelen (bijvoorbeeld op het dak van de schuur van Rubertus).

Doel 3: oprichten van een energie coöperatie

Dit is niet zozeer een energiebesparende maatregel maar wel leuk want via de energie coöperatie Den Andel/Saaxumhuizen kan iedereen stroom afnemen en weer terug leveren. Niks bijzonders lijkt het maar het leuke is dat per huishouden dat via de energie coöperatie stroom afneemt of terug levert krijgt de coöperatie per jaar 75 euro! Als we dus allemaal meedoen is dat een aardig bedrag per jaar dat besteed kan worden aan meer energie besparende of opwekkende maatregelen MAAR ook aan nieuwe speeltoestellen in de speeltuin of een gezellige buurtborrel om maar wat te zeggen.

MISSCHIEN NIET ZO SPANNEND ALLEMAAL MAAR DAT WORDT HET WEL ALS U WEET DAT HET U HELEMAAL NIETS KOST!!!!

Hoe kan dat?

Het is ons streven financiers te vinden die de hele operatie  willen voorfinancieren.

Na alle energie besparende- en opwekkende maatregelen is uw energie rekening dus 0,00 geworden. MAAR:  U blijft het bedrag dat u elke maand aan energie betaalde gewoon doorbetalen, niet meer voor geleverde energie maar nu om maandelijks  een deel van de kosten van de getroffen maatregelen af te betalen. Vanaf het moment dat dit bedrag is terugbetaald heeft u echt geen energie kosten meer.

Dit is in het kort en in grote lijnen wat en hoe we het willen doen. Natuurlijk zijn er allerlei ingewikkelde zaken waar wij nu nog niet uit zijn of nog geen weet van hebben maar wij zijn ervan overtuigd dat dit plan gaat werken ALS IEDEREEN ZIN HEEFT OM MEE TE DOEN!!!!!