Buurtbinders

Bitmap_partner
Adresgegevens:
Maastrichtseweg 75
5215 AE
Bezoekadres: ‘s-Hertogenbosch
www.buurtbinders.nl
Buurtbinders is er bewoners uit de wijk te ondersteunen bij het vinden van mensen, middelen en mogelijkheden om hun initiatief of idee aandacht te geven en tot uitvoering te brengen.
 
Oprechte betrokkenheid, oog voor de omgeving en zorg voor elkaar, dat is waar het om draait. 
Buurtbinders is zowel bindend als lerend. Zo zijn wij betrokken bij de uitvoering door sociaal kapitaal op te halen in de wijk, te benutten of te borgen. Maar ook trainen wij wijkwerkers en actieve bewoners bij het vorm geven aan bewonersparticipatie. 
 

Ondersteuningsaanbod

Wonen_leefomgeving_original_original

Het ondersteunen van bewonersinitiatieven ten bate van leefbaarheid

Om de leefbaarheid in dorpen te waarborgen is betrokkenheid, aandacht en zorg  nodig van de bewoners die er wonen. Daar waar de gemeente afstand neemt, wordt er meer en meer een beroep gedaan op zelfstandigheid en creativiteit van de burger. Buurtbinders kan een impuls geven aan uw idee of initiatief. De aanleiding kan verschillend zijn , zolang de behoefte er maar is om gezamenlijk iets te ontwikkeling, te verbeteren of zelfs in stand te houden.  Buurtbinders sluit aan en geeft vorm aan bewonersparticipatie door te faciliteren en  te ondersteunen. Benieuwd naar ons? Kijk...

Lees meer