Groenkerk_medium

Groenkerk

www.groenkerk.nl
Fryslân - Tytsjerksteradiel - populatie: 1768

Zeven inwoners van Oentsjerk staken in de zomer van 2011 de koppen bij elkaar en de handen uit de mouwen. “Wij willen de wereld in goede en als het kan betere staat doorgeven aan komende generaties”, luidde hun hartenwens. Zo ontstond de Grienskipsrie in Oentsjerk. De beweging Groenkerk heeft tot doel de wereld duurzamer te maken, waarbij “minsken” (people), “ierde” (planet) en “griene opbringst” (profit) harmonieus samengaan, te beginnen in Oentsjerk. Het moet aanstekelijke voorbeelden opleveren voor anderen: buurtgenoten, andere generaties (jeugd), andere dorpen (Trynwâlden wordt Grienwâlden) en de rest van de wereld. Groenkerk functioneert als het groene wiel in de regio met als motto: mondiaal denken, lokaal doen. De toekomstdoelen van Groenkerk zijn: • zelf alle duurzame energie leveren voor huizen, bedrijven en vervoer; • binnen het dorpsareaal een aanmerkelijk deel van het benodigde voedsel produceren; • afvalstromen minimaliseren; • voor alle mensen een gezonde woon- en werkomgeving creëren De Friese Milieu Federatie en Netwerk Duurzame Dorpen ondersteunen de inwoners van Oentsjerk graag bij het realiseren van deze toekomstdoelen. In het kader van het project "Lokale Energie Voorwaarts!" gaat de FMF samen met de Oentsjerkers werken aan een eigen energiecoöperatie. Ook met de dorpen Reduzum en Noordwolde-Zuid en de Leeuwarder wijk Camminghaburen gaat de FMF aan de slag om zelf duurzame energie op te wekken.

Alle initiatieven van Groenkerk

Groenkerk

Zeismaaiworkshop-1-juli-2017_2_normal

Zeismaaiworkshop

Vanaf: 01 juli 2017

In samenwerking met Groenkerk organiseerde Landschapsbeheer Friesland op zaterdag 1 juli een workshop zeismaaien. Thomas en Attsje de Vries ontvingen de deelnemers gastvrij bij hun zorgboerderij Moai Seldsum...

160705_gecompr.-foto-1_normal

Kinderen plaatsen bijenhotels bij bijenweide

Vanaf: 21 juli 2016

Dinsdag 5 juli plaatsten de kinderen van beide basisscholen de door hen gebouwde bijenhotels. Helaas wilde het weer die dag niet echt meewerken. Regenjassen waren nodig.
Vooraf maakten de kinderen van de...

P3310193_normal

Bijenweide Oentsjerk zoemt! ingezaaid

Vanaf: 07 april 2016

Na maanden van voorbereiden was het donderdag 31 maart jl. zover. De bijenweide op de hoek van de van Haersmasingel en de Rengersweg kon worden ingezaaid. Daarvoor heeft Piet Hellinga van Hellinga Transport...

Paadwizer_normal

Paadwizer op bezoek in de Fruit-te-overtuin

Vanaf: 08 oktober 2015

Vrijdag 25 september beleefden de kinderen uit groep 3/4 van De Paadwizer de natuurlijke groei en bloei in de Fruit-te-overtuin op It Medsje in Oentsjerk. Tweeëntwintig gezichtjes straalden van...

Himmeldei_3groenkerk2015_normal

Oentsjerk minder afval: Ho! Net yn de Kliko!

Vanaf: 08 oktober 2015

Vrijdag 18 september 2015 drumden meer dan 50 kinderen een vette beat op plastic kliko’s die gesteld stonden bij It Skewiel. En hun klasgenoten uit de bovenbouw van de basisscholen De Opstap en De...

Fruit-te-overtuin_normal

Subsidie Iepen Mienskips Fûns Fruit-te-overtuin Oentsjerk toegekend

Vanaf: 12 mei 2015

Aan It Medsje in Oentsjerk hebben de bewoners eind 2014 een fruittuin aangeplant, de Fruit-te-overtuin. Een overtuin, omdat de tuin is aangeplant in de strook gemeentegroen tegenover de woningen. Daarmee...

Groenkerk

Logo_groenkerk_zonder_lint_onder_met_vlinder_boven_normal

Trynwaldster filmavond Groenkerk ‘ETEN? OM OP TE ETEN!’

Vanaf: 09 oktober 2014 - Tot: 09 oktober 2014

Op donderdag 9 oktober organiseert Groenkerk een filmavond over voedsel.
Er is aandacht voor de herkomst, voor voedselzekerheid en voor voedselverspilling.
Om 20 uur wordt gestart met een film over dit...

Himmeldei_2014_4_normal

Himmeldei Oentsjerk 2014

Vanaf: 19 september 2014 - Tot: 19 september 2014

Op vrijdag 19 september werd in Oentsjerk de jaarlijkse Himmeldei  georganiseerd. De Himmeldei door Grientsjerk en Doarpsbelang Oentsjerk georganiseerd is vooral een groot succes geworden door de...

Keep_it_cleanday_21_sept.2013_normal

Keep it Clean Day

Vanaf: 21 september 2013

Op zaterdag 21 september gingen 20 Oentsjerksters, jong en oud, op pad om hun dorp mooi te maken. Grientsjerk en Dorpsbelang Oentsjerk organiseerden gezamenlijk een himmeldei. Om 9.30 uur werd gestart bij...

Oentsjerkstervolkoren_normal

Echte Groenkerkster volkoren!

Vanaf: 23 september 2013 - Tot: 01 oktober 2013

Maandagochtend werd aan burgemeester ter Keurs het eerste echte Oentsjerkster volkorenbrood overhandigd door Jippe Braaksma van Bakkerij Braaksma. Molenaar Jan Tollenaar van korenmolen de Zwaluw uit...

Groenkerk_logo_normal

Enerzjy Koöperaasje Trynwâlden staat in de steigers

Vanaf: 21 september 2013 - Tot: 25 mei 2025

In navolging van de a.s. start van de Enerzjy Koöperaasje Fryslân (E.K.F.) heeft Groenkerk van de dorpsbelangenverenigingen in de Trynwâlden mandaat gevraagd en gekregen om de mogelijkheden...

Zon_van_tryntsje_2013_original_normal

Zon van Tryntsje los in de Trynwâlden

Vanaf: 01 maart 2013 - Tot: 30 november 2013

De gezamenlijke inkoopactie van zonnepanelen Zon van Tryntsje van het vorig jaar is opgeschaald van Oentsjerk naar de hele regio, de Trynwâlden. Duorsum Gytsjerk en Groenkerk coördineren de actie...

172749-51_original_normal

Burgemeester Ter Keurs sluit tijdcapsule

Vanaf: 10 oktober 2012

Op de Dag van de Duurzaamheid, 10 oktober, bezocht Burgemeester ter Keurs basisschool de...

Dsc01298_normal

Wethouder Rijpstra plaatst eerste paneel “Zon van Tryntsje”

Vanaf: 10 september 2012 - Tot: 10 september 2012

Op maandag 10 september heeft Wethouder Rijpstra in Oentsjerk het eerste door ASN geplaatste zonnepaneel feestelijk in gebruik genomen. “Troch de ynset fan frijwilligers mei in grien hert wurdt alle...

Dsc01298_normal

Zon van Tryntsje

Vanaf: 25 juni 2012 - Tot: 30 september 2012

Dit is de eerste uit een reeks van gezamenlijke inkoop acties van zonnepanelen. Het is de bedoeling om de volgende acties samen met de omringende dorpen op te zetten, om daarmee duurzaamheid steeds grotere...

Groenkerk_-3560_original_normal

Burendag 2012

Vanaf: 22 september 2012 - Tot: 22 september 2012

Buren vertellen buren over de voor- en nadelen van eigen energieopwekking, van woningisolatie...