Reduzum2_medium

Eigen jachthaven

06 oktober 1977

De organisatie Stichting de Wiete Haven Reduzum is eigenaar van de dorpshaven gelegen in de hoek Smedingstrjitte / Op 'e iisbaan. De stichting heeft tot doel het bevorderen van kleinschalige watersport in directe relatie tot de Redúster dorpshaven. Dit houdt met name in het in stand houden van de haven. De kosten worden gedekt door de verhuur van ligplaatsen voor boten van dorpsbewoners. De voorzieningen en het gebruik van de haven De haven biedt ruimte aan 36 boten. De ligplaatsen hebben een variabele breedte tot maximaal 260 cm. Er zijn echter maar enkele plaatsen voor boten van 230 tot 260 cm breed. Een ligplaats mag alleen worden gebruikt door een huurder van de ligplaats. Overige voorzieningen in de haven zijn: een trailerhelling, een kano - opstapplaats en een vissteiger die ook bruikbaar is voor rolstoelgebruikers. De trailerhelling, kano - opstapplaats en de vissteiger zijn voor openbaar gebruik. Er is een passantensteiger waar passanten een paar dagen kunnen aanleggen. Een boot langer aanleggen of in het water stallen is niet toegestaan. Overlegt u daarvoor met de havenmeester voor de eventuele mogelijkheden. Wilt u bij gebruik van de trailerhelling uw trailer parkeren? Aan de overkant is een parkeerterrein. Dit openbare parkeerterrein is bestemd kortdurend parkeren van voertuigen. Bijvoorbeeld een trailer mag daar maximaal een weekend staan. Stalling van wat dan ook, is niet toegestaan.

Foto's

Reduzum2_small