Buurtmolen_tzum_medium

Van Dorpsmolen naar Buurtmolen

13 februari 2023

Buurtmolen Tzum

Contactpersoon:

Fotoaart04052010-1_thumb

Aart Dijkstra

Namens organisatie / groep : Energiecoöperatie TOER U.A.

Bekijk profiel

Na 4 jaar van voorbereidingen en realisatie is op 10 december 2022 de Buurt-windmolen van Tzum in gebruik gesteld. Onder belangstelling van vele leden onthulden wethouder Jan Dijkstra van de gemeente Waadhoeke en leerlinge Fenna de Boer het nieuwe naambord. Daarmee gaven ze de kick- off van de windmolen van 1.000 kW. Die zal de komende jaren op volle kracht groene stroom opwekken voor gemiddeld 900 huishoudens. Energiecoöperatie TOER U.A. exploiteert de windmolen namens 530 leden.  

De ‘Wyntsjesnijer’, qua naamgeving met een knipoog naar de inwoners van Tzum (’Lyntsjesnijers’), is met een tiphoogte van 76,5 meter 4 meter hoger dan de dorpstoren. Een oud en nieuw icoon in het vlakke kleiweidegebied.
 

Meer informatie

Meer informatie over dit project via: www.buurtmolentzum.nl