2926962914_d8f7015f2b_o_medium

Reduzum

http://www.reduzum.com/Voorzieningen1/Overige/Molenstichting1.html
Fryslân - Leeuwarden - populatie: 1100

Reduzum is een dorp in het hart van Fryslan met ongeveer 1100 inwoners. Vroeger werd het "rode en blauwe dorp"genoemd naar de politieke voorkeur en de geheelonthouding. Tegenwoordig wordt Reduzum vaak gezien als een eigenzinnig dorp met een sterke vereniging voor "Dorpsbelang"en als een dorp dat eigen ontwikkelingen graag zelf aanpakt en waar veel mogelijk is. Sterke punten van het dorp zijn een rijk en betaalbaar verenigingsleven, verdraagzaamheid en tolerantie en het samen en in overleg veel tot stand brengen.


Stifting Doarpsmune Reduzum is een samenwerking tussen de dorpen Reduzum, Friens, Idaerd en Eagum.

Alle initiatieven van Reduzum

Coöperatie Doarpsmûne Reduzum

Stifting Doarpsmune Reduzum

Led-sportveld-reduzum_normal

LED-lichtmasten op het sportveld van Reduzum

Vanaf: 27 augustus 2015 - Tot: 10 september 2015

Het korfbalveld van Reduzum is deze zomer voorzien van kunstgras .

Dit wordt vereist door de korfbalbond voor het spelen van korfbal op niveau.

Omdat het budget dat de gemeente Leeuwarden beschikbaar heeft...

Swinlan_art_normal

LED Straatverlichting in de energiezuinige nieuwe wijk Swinlân

Vanaf: 01 januari 2006 - Tot: 01 januari 2008

Het plaatsen van straatverlichting voorzien van LED-lampen in een nieuwe woonwijk. De huizen in...

Sinnich_reduzum_normal

Sinnich Reduzum

Vanaf: 01 december 2002

Het collectief inkopen van zonnepanelen ten behoeve van particulieren.


Update 27 aug. 2015 - Er liggen inmiddels ruim 2200 panelen op de daken in de samenwerkende dorpen  waarvan zo'n 120 in...

Pvinstall_normal

Zonnepanelen op de school

Vanaf: 01 december 1998

Op de "nieuwe basisschool" zijn 40 zonnepanelen geplaatst die de school voorzien van een deel van haar stroom-behoefte maar middels een display in de hal de kinderen ook laten zien hoeveel de school...

Sjauffeurs_normal

Schoolbus

Vanaf: 01 januari 2000 - Tot: 02 januari 2012

Aanschaf van schoolbus die in de eerste plaats de schoolkinderen veilig naar en van school naar...

Reduzum2_normal

Eigen jachthaven

Vanaf: 06 oktober 1977 - Tot: 07 oktober 1977

De organisatie Stichting de Wiete Haven Reduzum is eigenaar van de dorpshaven gelegen in de hoek Smedingstrjitte / Op 'e iisbaan. De stichting heeft tot doel het bevorderen van kleinschalige watersport in...

5727487108_c4d4ee441c_b_normal

Nieuwe dorpsmolen

Vanaf: 26 april 2012 - Tot: 01 november 2019

Aanschaf nieuwe dorpsturbine ter vervanging van de huidige

Pict0197_normal

Doarpsmûne

Vanaf: 01 november 1994 - Tot: 01 november 2019

Exploitatie van een dorpswindturbine