• Home
  • »
  • Uitgelicht
  • »
  • Doe als dorp mee aan de Friese Voetafdruk

Doe als dorp mee aan de Friese Voetafdruk

‘Wij willen minder voetbalvelden!’. Met deze humoristische insteek trapten jeugdspelers van de Grouster Amateur Voetbal Club op 18 juni 2020 de campagne De Friese Voetafdruk af. Dit deden zij samen met Foppe de Haan en voetballers van SC Cambuur en SC Heerenveen.  De campagne is een initiatief van de Friese Milieu Federatie en vraagt aandacht voor een belangrijk onderwerp: de te grote ecologische voetafdruk. Iedereen heeft een stukje aarde nodig om van te leven. Beschikbaar is 1,6 hectare, we gebruiken echter bijna 5 hectare. Dat staat voor 8 voetbalvelden.

De lancering van de Friese Voetafdruk Campagne vond niet toevalligerwijs in het dorp Grou plaats. De drijvende kracht hierachter was Grou 2030, een vrijwilligersorganisatie, die zich inzet voor een duurzame samenleving in Grou in 2030. Ze schreven samen de Droom van Grou 2030. Grou 2030 is een breed samenwerkingsverband van o.a. Pleatslik Belang, Bussiness Club en Kringloop Grou.

Dick Willemsen, voorzitter Grou 2030: “Wij willen als dorp graag mee doen aan de Friese Voetafdruk Campagne en ons laten uitdagen onze voetafdruk op aarde te verkleinen in 2020”.

Via de voetafdruktest wordt inzicht gegeven in de eigen of groepsvoetafdruk op wonen, voedsel, transport, vakantie, energie, afval en goederen. Deelnemers krijgen handige persoonlijke en algemene tips voor het verkleinen ervan.  De campagne loopt t/m november  .

Wil jij weten wat jouw voetafdruk op aarde is? En wat je kunt doen om jouw voetafdruk te verkleinen?  Doe dan de Friese Voetafdruktest op www.friesevoetafdruk.nl

Je kunt ook als dorp meedoen zodat je kunt zien hoe je als dorp scoort op de Friese Voetafdruk. Maar ook bijvoorbeeld als energiecoöperatie, school of als vriendengroep. Laat je uitdagen en geef je samen op en vraag een groepscode aan via jd.schaaf@fmf.frl