Landelijke Vereniging van Kleine Kernen (LVKK)

Logo_lvkk_partner
Adresgegevens:
Dr. Nassaulaan 3a
9401 HJ
Bezoekadres: Assen
www.lvkk.nl

De Landelijke Vereniging voor Kleine Kernen is een vereniging met 11 leden. Deze leden zijn de Provinciale Verenigingen voor Kleine Kernen. Zij ondersteunen de plaatselijke groeperingen van bewonersinitiatieven, de dorpsbelangenorganisaties en dorpsraden(Zie verder bij 'leden' en bij 'provincie'). Zij komen hierbij geregeld thematieken en problemen op het spoor die niet alleen in die betreffende plaats of provincie actueel zijn, maar een landelijk verschijnsel zijn en dus om een landelijke aanpak vragen. Ook signaleren zij wat de specifieke gevolgen zijn van wet- en regelgeving voor het platteland/kleine kernen.