DuurzaamDoor

Logo_partner
Adresgegevens:
Croeselaan 15
3503 RE
Bezoekadres: Utrecht
www.duurzaamdoor.nl

DuurzaamDoor is een kennisprogramma dat als doel heeft om de ontwikkeling naar een groene, duurzame economie te versnellen, en om doorbraken te helpen realiseren. Centraal staan maatschappelijke vraagstukken op het gebied van energie, water, biodiversiteit, grondstoffen en voedsel. DuurzaamDoor zet kennis, vaardigheden en methodieken (sociaal instrumentarium) in, die betrokkenheid en bewustwording vergroten en die samenwerking en leren van elkaar bevorderen. In DuurzaamDoor werken “de vijf O’s“ met elkaar samen: overheden ondernemers, onderwijs, onderzoek, en (burger-)organisaties. 


Het programmabureau is ondergebracht bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (voorheen Agentschap NL)

 

  • Kijk voor meer informatie op: www.duurzaamdoor.nl
  • Lees hier de publicatie "Publiek Denken: Bouwen aan regionale netwerken".