• Home
  • »
  • Uitgelicht
  • »
  • IMF-subsidie voor 14 projecten in Noordwest-Fryslân

IMF-subsidie voor 14 projecten in Noordwest-Fryslân

Via het Iepen Mienskipsfûns (IMF) verstrekt de provincie Fryslân subsidie aan 14 initiatieven in de regio Noordwest-Fryslân. In deze derde openstellingsperiode van 2022 gaat er in deze regio 244.606 euro naar leefbaarheidsprojecten in de mienskip. Één van de gehonoreerde projecten is ‘Voedselbos Stiens’.

Voedselbos Stiens

Stichting BiodiverStiens wil bijdragen aan het herstel en de verbetering van de biodiversiteit in Stiens en omstreken. Hiervoor richten zij aan de rand van Stiens een voedselbos in volgens de principes van permacultuur. Doel is om burgers op een verbindende manier bewust te maken van het grote belang van de lokale biodiversiteit en hen te informeren over de mogelijkheden om daar zelf een bijdrage aan te leveren. Het samenkomen van inwoners van Stiens en het bewust worden van de natuur speelt daarbij de verbindende factor. Er worden activiteiten georganiseerd, o.a. voor de kinderen van Stiens (alle basisscholen), zoals pluk- en oogstdagen met passende en duurzame acties. Ook zullen er rondleidingen worden gegeven voor geïnteresseerden. Er zal veel aandacht zijn voor voorlichting aan burgers. Zoveel mogelijk inwoners worden betrokken bij het voedselbos.

De totale projectkosten bedragen 30.476 euro. Vanuit het IMF wordt 9.868 euro aan subsidie bijgedragen.


Iepen Mienskipsfûns

Ook in 2023 kan er subsidie worden aangevraagd. De eerste aanvraagperiode loopt van 16 januari t/m 2 februari (17.00 uur) 2023. Voorwaarde is dat het project bijdraagt aan het verbeteren van de leefbaarheid. De projectadviseurs van Streekwurk zijn beschikbaar voor het begeleiden en adviseren van de initiatiefnemers bij het aanvragen van subsidie voor hun project. Kijk voor meer informatie en inspirerende projecten op www.streekwurk.frl/imf.

 


Tekst en afbeelding: Persbericht Provincie Fryslân