• Home
  • »
  • Uitgelicht
  • »
  • Laatste tender 2021 Iepen Mienskipsfûns 6 september open

Laatste tender 2021 Iepen Mienskipsfûns 6 september open

Friezen met een goed idee om de leefbaarheid in hun dorp, stad of op hun eiland te verbeteren, kunnen van 6 t/m 30 september weer subsidie aanvragen bij het Iepen Mienskipsfûns.


Via het Iepen Mienskipsfûns stelt provincie Fryslân geld beschikbaar om de projecten van inwoners verder te helpen. Projecten die ervoor zorgen dat u prettig kunt wonen in uw wijk, dorp of stad. Ideeën die uw leefomgeving laten bruisen en bouwen aan de toekomst van Fryslân. Denk aan projecten op het gebied van leefbaarheid, kansen voor burgers en sociale innovatie. Maar ook gericht op cultuur, duurzame dorpen en cultuurhistorie en landschap. Daarnaast kunnen startups en micro-ondernemingen die bijdragen aan de provinciale doelen tegen een aantal voorwaarden (geen marktverstoring en kennis delen) ook subsidie aanvragen.

Fan ûnderen op
Een belangrijk uitgangspunt is, dat inwoners zelf bepalen wat belangrijk is voor de leefbaarheid in hun gebied en ook de projecten opzetten. Bent u van plan om een aanvraag te doen bij het IMF. Let er dan op dat u een sluitende begroting moet aanleveren in uw projectplan. Doet u dit niet dan wordt het hele plan afgewezen en dat zou zonde zijn. Voor informatie over het delen van uw ideeën, het opstellen van een projectplan en hulp bij de subsidieaanvraag kunt u terecht bij het Streekwurkkantoor in uw regio of bij Doarpswurk.
In de regio Zuidwest kunt u voor aanvragen tot en met € 10.000,- bij de gemeenten Súdwest-Fryslân en De Fryske Marren terecht.

Lees meer via Doarpswurk

 


Tekst (aangepast door Doarpswurk) & foto: provinsje Fryslân