• Home
  • »
  • Uitgelicht
  • »
  • Leeuwarder Courant: Burger aan het roer

Leeuwarder Courant: Burger aan het roer

De Friese samenleving bedelft de politiek in het Provinsjehûs onder wensen en ideeën. In de stapel brieven ook een oproep om burgerplannen te blijven steunen.

‘Friesland, geef hun de ruimte’, is kort gezegd de strekking van een brief van Doarpswurk in Raerd aan de politieke partijen die onderhandelen over een nieuwe provinciale coalitie – CDA, PvdA, VVD en FNP. Die ‘hun’ is de samenleving. En die ‘ruimte’ is nodig voor vernieuwende plannen met voedsel, afval, gezondheidszorg, schone stroom, vervoer, en noem maar op.

Lees het gehele artikel van de Leeuwarder Courant op de website van Doarpswurk 

 Inleidende tekst: Atze Jan de Vries, Leeuwarder Courant Foto: Ús Hôf