• Home
  • »
  • Blogs: archief
  • »
  • Nieuwe cursus moestuinieren op grotere schaal voorjaar 2023

Nieuwe cursus moestuinieren op grotere schaal voorjaar 2023

De Voedselwerkplaats organiseert dit voorjaar weer een nieuwe editie van de cursus ‘Moestuinieren op grotere schaal’. 

Deze cursus geeft allerlei informatie die je nodig hebt als je in jouw dorp of wijk een gemeenschappelijke tuin wil beginnen. Zo leer je over:

  • de voorwaarden voor een geschikt stuk land
  • financieringsmogelijkheden
  • een passend ontwerp
  • de permacultuur teelttechnieken
  • benodigde gereedschappen
  • verschillende vormen van samenwerking tussen vrijwilligers en een professionele tuinder.

Waar en wanneer?
 

De cursus kent vijf online bijeenkomsten en een gezamenlijke live startbijeenkomst met excursie en een live slotbijeenkomst in Sibrandabuorren Friesland.
Zodra de data bekend zijn plaatsen we deze hier.

De eigen bijdrage is €70 per persoon. Deelnemers uit Friesland hebben voorrang voor deelname in verband met ondersteuning van de cursus door de Provincie Fryslân. Indien er nog ruimte is kunnen ook deelnemers uit andere delen van het land meedoen. Je kan met twee deelnemers per initiatief meedoen. Opgeven kan alvast via info@devoedselwerkplaats.nl.