• Home
  • »
  • Uitgelicht
  • »
  • Subsidie voor energiecoöperaties

Subsidie voor energiecoöperaties

Súdwest-Fryslân trekt geld uit om energiewerkgroepen te stimuleren een coöperatie op te richten. Per werkgroep is eenmalig 2600 euro beschikbaar voor de oprichting van een coöperatie en het organiseren van activiteiten. Voor bestaande coöperaties is dit jaar 2000 euro beschikbaar.

“Voor energiecoöperaties is een grote rol weggelegd om de energietransitie in goede banen te leiden”, zegt wethouder Erik Faber. Nu zijn er verdeeld over de gemeente twaalf energiecoöperaties actief. “Mijn droom is dat iedere kern haar eigen energiecoöperatie krijgt”, aldus de wethouder. “Al vind ik het natuurlijk ook prima als twee of meer dorpen willen samenwerken en met elkaar een coöperatie oprichten.”

De nieuwe subsidieregels maken het voor energiewerkgroepen gemakkelijker een energiecoöperatie in het leven te roepen en maakt het voor bestaande coöperaties aantrekkelijker om activiteiten te organiseren.

 Bron: persbericht Gemeente Súdwest-Fryslân

Afbeelding: Pixabay