• Home
  • »
  • Uitgelicht
  • »
  • Talkshow Kleine kernen & de warmtetransitie

Talkshow Kleine kernen & de warmtetransitie

Ontdek hoe Gelderland de warmtetransitie in kleine kernen en buitengebied wil aanpakken: een dialoog voor duurzame oplossingen en gemeenschapszin en de uitdaging om bewoners in beweging te krijgen.

Gelderland bestaat voor een groot deel uit kleine kernen en buitengebied. Binnen de warmtetransitie is er echter nog weinig aandacht voor deze gebieden. De schaalvoordelen zijn in het stedelijk gebied immers veel groter. Kleine kernen hebben misschien niet de schaal en de uniformiteit maar er leeft wel degelijk de behoefte om ook invulling te geven aan de warmtetransitie. Wijk van de Toekomst organiseert daarom in GEA-verband met de Leefbaarheidsalliantie Gelderland en het Netwerk Duurzame Dorpen een open gesprek hierover. Dit gebeurt in een talkshow op 14 maart aanstaande. Inzet: hoe kun je de warmtetransitie in kleine kernen en het omringende buitengebied vormgeven? Hoe zet je de gemeenschapszin in? En: hoe krijg je bewoners in beweging? Lees meer op de site van Wijk van de Toekomst.


 

Bron Tekst: GEA Netwerk Afbeelding van Thomas Malyska via Pixabay