Boarn_3_medium

Aldeboarn

http://www.aldeboarn.frl/
Fryslân - Heerenveen - populatie: 1450

Aldeboarn is een dorp in de gemeente Heerenveen. Tot 1 januari 2014 maakte het deel uit van de opgeheven gemeente Boarnsterhim. Het dorp telt een kleine 1450 inwoners.
Het dorp is gelegen aan weerszijden van het riviertje de Boorne, niet ver van het Leppa Akwadukt, in de autosnelweg A32 tussen Heerenveen en Leeuwarden. Aldeboarn is vooral bekend door de jaarlijkse gondelvaart op de laatste vrijdag van Augustus.

De Enerzjy Koöperaasje Aldeboarn U.A. (afgekort EKA) is ontstaan op initiatief van enkele “groene” Boarnsters. In oktober 2014 werd het plan geboren om een lokale energiecoöperatie te starten en een jaar later zijn we officieel opgericht.

Wij willen met ons dorp bijdragen aan de groene energiedoelen van Nederland. De fossiele brandstoffen raken op en gebruik van hernieuwbare energie is nodig, zodat onze energievoorziening in 2050 volledig groen is.

De doelstellingen van EKA zijn: het stimuleren, faciliteren en adviseren van energiebesparing en van lokale duurzame energieproductie. Dit moet uiteindelijk een energie-onafhankelijk Aldeboarn opleveren. Daarmee bevorderen we de leefbaarheid voor inwoners, bedrijven en organisaties in Aldeboarn en directe omgeving nu en in de toekomst.

Bij de uitvoering van de energieplannen wordt EKA ondersteund door Buurkracht.

Alle initiatieven van Aldeboarn

Enerzjy Koöperaasje Aldeboarn

Jister-zonnedak-foto-768x321_normal

Zonnedak op dorpshuis De Jister

Vanaf: 01 november 2016 - Tot: 23 juli 2018

Van eind 2016 tot juli 2018 liep de actie “Adopteer een zonnepaneel” van de Enerzjy Koöperaasje Aldeboarn (EKA). 12 personen en 3 verenigingen uit het dorp hebben gezamenlijk geparticipeerd...