Kerkenveld-plaatsnaambord_medium

Alteveer-Kerkenveld

http://www.alteveerkerkenveld.nl/
Drenthe - De Wolden - populatie: 693

Kerkenveld is net als tweelingdorp Alteveer ontstaan in het voormalige heide- en moerasgebied dat zich uitstrekte van Zuidwolde tot Coevorden. Dit moeras lag ingeklemd tussen de hoge delen van het Drents Plateau en de stuwmorenes uit de voorlaatste ijstijd. Ook hier ontstond een dik pakket veen. In het begin van de negentiende eeuw was een groot deel van dit moeras al verveend. De grens lag destijds tussen Alteveer en Kerkenveld. De venen van Alteveer waren al vroeg vanuit de marken Steenbergen en Ten Arlo geëxploiteerd. Pas na 1825 werd het Kerkenbovenveen, het latere Kerkenveld, ontgonnen. De dorpsnaam is ontleend aan de marke Kerkenbosch in Zuidwolde. Door de verveningsactiviteiten groeide Kerkenveld vrij snel. Na de vervening bleef de afgegraven grond meestal braak liggen. De goedkope grond trok veel Groninger boeren aan, die voldoende kapitaal bezaten om de bodem te ontginnen en een bedrijf op te bouwen. De tweelingdorpen hebben samen een Plaatselijk Belang, een dorpshuis en gezamenlijke verenigingen. Reden genoeg om ook samen een Dorpsvisie te maken. Uitvalsbasis voor de vergaderingen en bijeenkomsten is het dorpshuis Alke. Tegenwoordig telt Kerkenveld 693 inwoners. Bron: http://www.dewolden.nl/wonen-en-leven/kerkenveld_44201/

Alle initiatieven van Alteveer-Kerkenveld

Plaatselijk Belang Alteveer-Kerkenveld

Het-belevenisbos-in-kerkenveld-foto-rtv-drenthe_normal

Belevingsbos

Vanaf: 01 januari 2016

Plaatselijk Belang Alteveer-Kerkenveld heeft begin 2016 een verwaarloosd bos in het centrum van Kerkenveld van een particulier aangekocht (1,6 ha.). Door diverse fondsen te werven en subsidie...