Logo-aec_medium

Ameland (Hollum, Ballum, Nes en Buren)

http://www.amelandenergie.nl/
Fryslân - Ameland - populatie: 3597

De Amelander Energie Coöperatie is opgericht zonder winstoogmerk. De opbrengsten van de verkoop van stroom en gas worden benut voor de ontwikkeling van duurzame energiebronnen op Ameland. De doelstelling sluit aan bij het streven van de Gemeente Ameland om in 2020 co2-neutraal te zijn.


Bekijk hier het filmpje van de Amelander Energie Coöperatie.


De AEC heeft voor 2016 een paar nieuwe plannen op stapel staan. We bereiden voor:

- Introductie elektrische deelauto’s

- Zonnepanelen op parkeerplaatsen

- Zonnepanelen op bedrijfsdaken

Alle initiatieven van Ameland (Hollum, Ballum, Nes en Buren)

Amelander Energie Coöperatie

Zonnepark_ameland_normal

Zonnepark Ameland

Vanaf: 14 januari 2016

Zonnepark Ameland

De gemeente Ameland wil in 2020 energieneutraal zijn. Mede daarom is in september 2015 de bouw gestart van Zonnepark Ameland. Dit park een gezamenlijk project van de gemeente Ameland, de...