Feinsum8083_medium

Feinsum


Fryslân - Leeuwarderadeel - populatie: 150

De werkgroep duurzaam Feinsum bestaat uit een vijftal dorpsbewoners, die zich in willen zetten voor duurzame energie. De werkgroep wil kennis delen op het gebied van energiebesparing en het opwekken van duurzame energie.

Kijk voor meer informatie op http://feinsum.info/duurzaam-feinsum/


 Bron afbeelding: borden.plaatsengids.nl

 

 

Alle initiatieven van Feinsum