Offingawierimgp7819_medium

Offingawier

http://www.offingawier.nl/
Fryslân - Súdwest-Fryslân - populatie: 179
Het dorp Offingawier komt al in 1328 voor als Offinghewere. De plaatsnaam zou opgeworpen hoogte betekenen. De huidige bebouwde kom is ontstaan uit de twee buurtschappen Tjerkebuorren en Bregebuorren. Ze worden onderling verbonden door de in de jaren negentig gebouwde huizen aan de Midsbuorren. Het oorspronkelijke karakter van Offingawier, afhankelijk en georienteerd op het water is nog goed in het landschap te herkennen. In 2011 telde het dorp 179 inwoners. Het dorpsgebied strekt zich uit tot aan het Sneekermeer en omvat ook het recreatiegebied De Potten.

Bron afbeelding: borden.plaatsengids.nl

Alle initiatieven van Offingawier