Geit_medium

Oldeberkoop

https://oldeberkoop.nl
Fryslân - Ooststellingwerf - populatie: 1570
Oldeberkoop is een oud dorp dat voor het eerst genoemd wordt in 1228. Het is ontstaan op de zandruggen van De Tjonger en De linde. Van 1812 tot 1855 was Oldeberkoop de hoofdplaats van de gemeente. Het heeft nog steeds een zekere allure door de vele statige en historische gebouwen en de omliggende landerijen. De oude dorpskom met de uit de 12e eeuw stammende Bonifatiuskerk is beeldbepalend. Oldeberkoop kent vele voorzieningen en een rijk verenigingsleven.

Alle initiatieven van Oldeberkoop