• Home
  • »
  • Doarpswurk
  • »
  • Energiewerkplaats Fryslân
Nnd_gui_themas_original_original Energie & Klimaat

Energiewerkplaats Fryslân

De Energiewerkplaats Fryslân versnelt de energietransitie in dorpen door initiatieven van elkaar te laten leren en elkaar van advies en ondersteuning te voorzien. De Energiewerkplaats is innovatief en niet ‘voor één gat te vangen’. U kunt hier terecht voor advies en ondersteuning bij visievorming, ontwerp en proces en projectontwikkeling.


Contactpersoon

Energiewerkplaats Fryslân

E-mail: energiewerkplaats@netwerkduurzamedorpen.nl

Tel: 0566-625010

Website: https://www.energiewerkplaats.frl