• Home
  • »
  • Doarpswurk
  • »
  • Duurzame Dorpsvisie
Dorpsontwikkeling_demografie_original_original Ontwikkeling & Demografie

Duurzame Dorpsvisie

Doarpswurk begeleidt en ondersteunt dorps- en plaatselijke belangen in Fryslân al jarenlang bij het opstellen van dorpsvisies. Een dorpsvisie is een plan waarin wordt aangegeven wat – volgens de inwoners - de gewenste ontwikkelingen zijn voor de leefbaarheid van het dorp en de naaste omgeving. Een goede dorpsvisie heeft draagvlak onder de inwoners, is geen onrealistisch wensenlijstje en gaat uit van de kracht en inbreng van het dorp zelf.

 

In een dorpsvisie is het belangrijk om naast de traditionele onderwerpen het thema duurzaamheid, de demografische veranderingen (vergrijzing en ontgroening, krimp) en samenwerking met buurdorpen –en wijken te betrekken.

 

Doarpswurk kan bij de totstandkoming van zo’n dorpsvisie de rol van procesbegeleider en adviseur vervullen.

 

 

 


Contactpersoon

Doarpswurk

E-mail: info@doarpswurk.frl

Tel: 0566-625010

Website: https://www.doarpswurk.frl