• Home
  • »
  • Gemeente De Fryske Marren
  • »
  • Himmeldei
Afval_original Afval & Kringlopen

Himmeldei

In samenwerking met plaatselijke belangen en scholen wordt elk jaar een Himmeldei georganiseerd. Het doel is zwerfvuil in de eigen omgeving op te ruimen. De gemeente stelt containers, vuilniszakken en prikkers beschikbaar. Kinderen die meedoen krijgen een cadeautje van de gemeente.

 


Contactpersoon

Cor Schotanus

E-mail: c.schotanus@defryskemarren.nl

Tel: 140514

Website: http://www.defriesemeren.nl/duurzaam