• Home
  • »
  • Provincie Fryslân
  • »
  • Iepen Mienskipsfûns
Wonen_leefomgeving_original_original Wonen & Leefomgeving

Iepen Mienskipsfûns

Via het Iepen Mienskipsfûns stelt provincie Fryslân geld beschikbaar om de projecten van inwoners verder te helpen. Projecten die ervoor zorgen dat u prettig kunt wonen in uw wijk, dorp of stad. Ideeën die uw leefomgeving laten bruisen en bouwen aan de toekomst van Fryslân. Denk aan projecten op het gebied van leefbaarheid, kansen voor burgers en sociale innovatie. Maar ook gericht op cultuur, duurzame dorpen en cultuurhistorie en landschap. 

Kijk voor meer informatie, tenders en voorwaarden op www.streekwurk.frl

 


Contactpersoon

Streekwurk

E-mail: provincie@fryslan.frl

Tel: 058 - 292 59 25

Website: https://www.fryslan.frl/iepen-mienskipsfuns