• Home
 • »
 • The Natural Step
 • »
 • Duurzame dorpen en waanzinnige woonwijken
Dorpsontwikkeling_demografie_original_original Ontwikkeling & Demografie

Duurzame dorpen en waanzinnige woonwijken

The Natural Step helpt dorpen en wijken om hun visie op een duurzame toekomst te ontwikkelen en om daarvoor actieprogramma’s op te stellen. Onze aanpak zet in op een uiteindelijk volledig duurzame toekomst, met concrete acties om daar stap voor stap naartoe te werken. Met volledig duurzaam bedoelen we een toekomst binnen de grenzen van de aarde, waar mensen goed voor elkaar zorgen.

Dorpen en wijken in Noord-Nederland staan voor grote uitdagingen. De gemeenschap verandert. Er is bijvoorbeeld sprake van ontgroening, vergrijzing en/of krimp, voorzieningen veranderen of verdwijnen en de vraagstukken over energie, voedsel en lokale economie houden veel burgers bezig. De wens naar een toekomstbestendige samenleving groeit, terwijl budgeten onder druk staan en de overheid niet alles meer oppakt. Dit vraagt erom dat dorpen en wijken het heft in eigen hand nemen. En wel zodanig dat het leidt tot een gezonde en goede leefomgeving en een samenleving waarin in ieders behoeften wordt voorzien.

The Natural Step (TNS) helpt dorpen en wijken om dit te bereiken. Onze aanpak leert een gedeelde taal en toetsingskader voor duurzaamheid. Daardoor wordt het gemakkelijker om het met elkaar eens te worden en in actie te komen om te toekomst te realiseren waar het dorp of de wijk van droomt. Daarnaast voorziet onze aanpak in een eenvoudig proces om concreet en praktisch aan de slag te gaan om de gedroomde toekomst van het dorp waar te maken. Stap voor stap leidt dit tot een samenleving die oneindig kan blijven voortbestaan binnen de grenzen van de aarde en waar iedereen er toe doet. 

 

Vragen waar dorpen en wijken met behulp van The Natural Step een antwoord op vinden, zijn:

 

 • Hoe kunnen we in onze gemeenschap samenwerken aan een toekomstbestendige en leefbare samenleving?

 • Hoe kunnen we volledige duurzaamheid en veerkracht bereiken in onze lokale samenleving?

 • Hoe ziet die samenleving er dan uit?

 • Welke concrete stappen kunnen we zetten om dit te bereiken?

 • Hoe kunnen we iedereen in onze gemeenschap hierbij betrekken?
   

Onze aanpak bestaat uit het faciliteren van een proces dat er voor zorgt dat dorpsbewoners zelf het antwoord vinden op deze vragen. We baseren dit op het raamwerk van The Natural Step wat de afgelopen 25 jaar vele organisaties en andere dorpen over de hele wereld heeft geholpen om stappen te zetten naar volledige duurzaamheid.

 

 


Contactpersoon

Sietske de Jong en Hilda Feenstra

E-mail: sietske.dejong@thenaturalstep.nl of hilda.feenstra@thenaturalstep.nl

Tel: 0634608561 (Sietske) en 0625299700 (Hilda)

Website: http://www.thenaturalstep.nl