Led-sportveld-reduzum_medium

LED-lichtmasten op het sportveld van Reduzum

27 augustus 2015

Het korfbalveld van Reduzum is deze zomer voorzien van kunstgras .

Dit wordt vereist door de korfbalbond voor het spelen van korfbal op niveau.

Omdat het budget dat de gemeente Leeuwarden beschikbaar heeft voor het sportveld van Reduzum niet toereikend is voor het realiseren van en kunstgras en nieuwe verlichting is voor de verlichting van het veld een andere oplossing gezocht.

 

Gelukkig is de Stifting Doarpsmune Reduzum nog steeds in staat uit de opbrengst van de dorpsmolen in dit soort gevallen de helpende hand te bieden.

In de lijn van het streven naar een duurzaam Reduzum is de oplossing gevonden in lichtmasten met LED-lampen. Deze worden volledig door de stichting gefinancierd tesamen met aanvullende verlichting bij de sportkantine .

Het veld is al klaar en de masten staan er al en donderdag 20 augustus zijn de LED-lampen er in aangebracht. Daarmee is het geheel klaar op het moment dat het seizoen begint.

 

De voordelen van de gekozen oplossing zijn :

  • Een verlichting die naar verwachting lang mee gaat zonder veel onderhoud.
  • Een sluitende begroting voor het opknappen van het veld daarmee ook voldoend aan de eisen die de bond stelt zodat het korfbal op niveau voor Reduzum behouden blijft.
  • Een duurzame zuinige verlichting die de energiekosten omlaag brengt en past in het streven naar een duurzaam Reduzum.

 

In het kader van het streven naar een duurzaam Reduzum zal deze investering misschien wel het laatste  projekt zijn waaraan de Doarpsmune van Reduzum kan bijdragen.

De oude molen is 22 jaar oud en aan pensionering toe .

Een nieuwe molen waarvoor de inwoners van Reduzum Friens en Idaerd een kleine 400.000 euro uit eigen gelederen aan leningen willen bijdragen is echter afhankelijk van de bereidheid van Provinciale Staten die toe te staan. Een positief besluit daarover uit december 2014 wacht nog steeds op nadere invulling.

Zonder de molen als bron van inkomsten is er voor dit soort projekten geen mogelijkheid meer.

Contactpersoon:

Missing_thumb

Henk Vellinga

Namens organisatie / groep : Stifting Doarpsmune Reduzum

Bekijk profiel