Slappeterpimgp0813_medium

Schingen-Slappeterp

http://www.schingen-slappeterp.nl
Fryslân - Menameradiel - populatie: 200

Skingen is klein gebleven en is een karakteristiek agrarisch dorp. Het bestaat eigenlijk alleen uit de Buorren en de Slappeterpsterdyk. Slappeterp is een terpdorp dat mogelijk aan het begin van de jaartelling is ontstaan op een lange kwelderwal. Het behoorde tot de serie terpen. Die liepen van Franeker tot de Hoge Wier tussen Menaam en Berltsum. In de 13de eeuw komt het voor als Slepelterp. En in 1469 als ‘Slepperdorp’. Het was een agrarische nederzetting. Het bestond uit ongeveer zeven boerderijen en arbeiderswoningen. Thans is het een klein terpdorp aan de over de vroegere kwelderwal lopende weg van Franeker naar Menaldum. De kerk staat wat afzijdig op een hoge terp. De dorpen Skingen en Slappeterp worden vaak in een woord genoemd. De tweelingdorpjes hebben veel met elkaar gemeen. Zo hebben ze een gezamenlijk dorpshuis. Op Healwei ligt halverwege de twee dorpen ligt. Dit dorpshuis biedt plaats aan verschillende (sport)verenigingen.

 

  • Leden van de energiecoöperatie Enerzjy Koöperaasje Om (de) Noordpolder (EKON) kunnen binnenkort hun eigen stroom opwekken. Lees hier het interview met Feike Wagenaar.


Bron afbeelding: borden.plaatsengids.nl

Alle initiatieven van Schingen-Slappeterp