Haulw1_medium

Werkgroep Duurzaamheid Overtjonger

www.haulerwijk.com
Fryslân - Ooststellingwerf - populatie: 4065

Eind 2013 is vanuit Plaatselijk Belang van Donkerbroek, Haule, Haulerwijk en Waskemeer besloten een werkgroep duurzaamheid in te stellen. Deze werkgroep heeft als opdracht meegekregen informatie te verzamelen over onderwerpen die te maken hebben met duurzaamheid en vervolgens met concrete voorstellen te komen om de duurzaamheid op lokaal niveau te vergroten.

Duurzaam is een veel gebruikt begrip en kan breed worden ingevuld. De werkgroep richt zich primair op de thema’s Bewustwording, Energie en Afval. Het thema Afval krijgt via het gemeentelijke beleid al de nodige aandacht. De werkgroep zal bij dit thema vooral kijken naar het gemeentelijke beleid en wat daarop aanvullend nodig is. Vooral op de thema’s Bewustwording en Energie zijn nog grote stappen te maken. Over energie wordt veel gesproken, maar toepassingen op lokaal en individueel vlak blijven in verhouding nog achter. De eerste stap is om ervoor te zorgen dat mensen zich ervan bewust worden dat concrete stappen, zowel  op individueel niveau als op dorpsniveau, daadwerkelijk effect hebben voor het milieu en daarbij ook financieel aantrekkelijk kunnen zijn.

Doelstelling (prioriteiten)
- Ontwikkeling van draagvlak bij inwoners en bedrijfsleven
- Inventarisatie van duurzaamheidsmaatregelen
- Opzetten concrete duurzaamheidsprojecten

Uitgangspunten
- Beperking van afhankelijkheid van derden
- Toegespitst op lokale initiatieven
- Toepassing bewezen technieken

✉ voorduurzaamheid@ziggo.nl
✆ 06 27337959  Peter Huitema, secretariaat

Alle initiatieven van Werkgroep Duurzaamheid Overtjonger

werkgroep Duurzaam Overtjonger

Duurz-150x150_normal

Energiestrijd 12 september 2016 tot en met 7 oktober 2016

Vanaf: 12 juli 2016 - Tot: 31 oktober 2016

De Energy Battle is de energiebespaarwedstrijd van Nederland. Door werkgroep Duurzaam "Overtjonger" georganiseerd in Donkerbroek - Haule - Haulerwijk - Waskemeer Gemiddeld besparen deelnemers 15%...

Warmteverlies_in_doorsnee_woning_normal

project warmtescan "Hoeveel warmte lekt uit uw huis"

Vanaf: 01 januari 2016 - Tot: 28 februari 2017

De werkgroep Duurzaamheid Overtjonger bied de bewoners van regio (werkgebied) Donkerbroek, Haule, Haulerwijk en Waskemeer de mogelijkheid aan  voor het maken van een warmtescan van hun woning (alleen...