Duurzame dorpen in Fryslân

Bekijk alle dorpen in Nederland

Luchtfoto_rottevalle_medium

Rottevalle

Rottevalle is met haar 1370 inwoners een van de grotere dorpen van de 13 dorpen van de gemeente Smallingerland. Het dorp ligt tussen de hoofdplaats van de gemeente, Drachten, het prachtige meer De Leijen en het markante coulissenlandschap van De W&... Lees verder

Slappeterpimgp0813_medium

Schingen Slappeterp

Skingen is klein gebleven en is een karakteristiek agrarisch dorp. Het bestaat eigenlijk alleen uit de Buorren en de Slappeterpsterdyk. Slappeterp is een terpdorp dat mogelijk aan het begin van de jaartelling is ontstaan op een lange kwelderwal. He... Lees verder

Snakkerburen7858_medium

Snakkerburen (Miedum En Lekkum)

Snakkerburen vormt samen met de dorpen Miedum en Lekkum al eeuwen lang één gemeenschap. De drie dorpen worden ook wel De Trije Doarpen genoemd. Er bestaan vele samenwerkingen tussen de dorpen, vooral op het vlak van cultuur. Zo bes... Lees verder

Spannum2_medium

Spannum Edens

Spannum en Edens liggen in het noordwesten van Friesland in de gemeente Littenseradiel. In onze dorpen ontmoet u de rust en ruimte van het Friesche landschap en maakt u kennis met de dynamiek van een actieve dorpsgemeenschap. Spannum ligt in de groene... Lees verder

Steggerda_collage_medium

Steggerda

Het dorp Steggerda ligt in de schoot van de provincie Friesland op de grens met Overijssel en Drenthe. Steggerda is altijd een verbindende factor geweest in dit gebied. Nog niet zo heel erg lang geleden werd er nog turf gewonnen in het beekdal van ... Lees verder

Vlag_medium

Terherne

Aan de rand van de gemeente De Fryske Marren, omsloten door het Sneekermeer en de Terhornster en Terkaplester Poelen, ligt het “eiland” Terherne. Het dorp Terherne is waarschijnlijk ontstaan rond 1100. Watersport is de grote drijfveer achter Terherne.... Lees verder

Tjerkwerd_2012_medium

Tjerkwerd

Tjerkwerd en de bijbehorende buurtschappen baburen, Eemswoude, Jonkershuizen, Jousterp en Rytseterp ligt in de gemeente Súdwest-Fryslan. Tjerkwerd is een levendig dorp met circa 460 inwoners. Het is een geliefde plek om te wonen blijkt uit de enquête,... Lees verder

Logo_trynergie_klein_medium

Trynwâlden

De Trynwâldster dorpen Ryptsjerk, Aldtsjerk, Readtsjerk, Mûnein, Tytsjerk, Wyns, Gytsjerk en Oentsjerk zijn samen gestart met een regionale energie coöperatie. Enerzjy Koöperaasje Trynwâlden, roepnaam Tryn... Lees verder

2006-02-04_tzum_03_medium

Tzum

Tzum (Fries: Tsjom) is een terpdorp, ligt ongeveer vier km ten zuidoosten van Franeker en maakt deel uit van de gemeente Franekeradeel, provincie Friesland. Op de vrij hoge en omvangrijke terp staat de Johanneskerk met daarnaast de in de wijde omtr... Lees verder

Warns065_medium

Warns

Warns is een dorp met lintbebouwing en daarnaast nog de kernen Laaxum en Skarl. Het totale inwonersaantal is ca. 1000. Warns is bezig de werkgroep duurzaamheid op te starten. We hebben de verdeling gemaakt. 1. Eigen voedselvoorziening. 2. Leefbaarh... Lees verder

Ajax-loader

Recent gestarte duurzame initiatieven

Energie_klimaat_original
Emm_workum_nieuwsbrief_normal

Workum

Project Duurzaam Workum

Lees meer
Natuur_landschap_original
P1360730-768x576_normal

Folsgare

Pluktuin bij de Laurentiuskerk

Lees meer
Voedsel_landbouw_original
Verkoopbord_augustus_23_normal

Hurdegaryp

Update september 2023

Lees meer
Afval_kringlopen_original
201121_buurtmarkt-300x265_normal

Heeg

Buurtmarkt Heeg

Lees meer
Energie_klimaat_original
Openingsfeest-7886_kopie_normal

Reduzum

Iepeningsfeest Doarpsmûne Reduzum

Lees meer
Voedsel_landbouw_original
Hurdegaryp_dorpstuin_normal

Hurdegaryp

Update mei/juni 2023

Lees meer